Pestprotocol

Pestprotocol

Download Pestprotocol september 2017.pdf(547,54 KB)

Hieronder vindt u het pestprotocol dat wij op school hanteren. Het protocol wordt dit huidige schooljaar weer bijgesteld.

Hierin staat o.a.:

- verschil tussen pesten en plagen;

- voorbeelden van pestgedrag;

- stappen om acties te ondernemen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directie.

 

Verschil tussen plagen en pesten

Voorbeelden van pestgedrag

Websites en boeken over pesten