De school

De Nutsschool Lankforst is een openbare school voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in de wijk Lankforst in Dukenburg. Een school waar leerlingen welkom zijn uit heel Dukenburg ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

De school is opgericht in 1969 door de maatschappij tot Nut van het Algemeen departement Nijmegen en heeft bekendheid gekregen als Nutsschool Lankforst.

Sinds 1 januari 2008 valt de school onder Stichting Conexus, een bevoegd gezag over 29 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Heumen en Nijmegen.