Waar de school voor staat - identiteit

De uitgangspunten van de school zijn de vertrekpunten voor het onderwijs. Enerzijds zijn deze vertrekpunten gebaseerd op de Wet Primair Onderwijs, anderzijds op de identiteit van de school.

Naast de uitgangspunten van de wet Primair Onderwijs zijn de andere uitgangspunten:

  • Er wordt uitgegaan van onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.
  • Het onderwijs moet aansluiten bij de leerling, d.w.z. dat het onderwijs moet worden afgestemd op het zich ontwikkelende kind zonder dat we daarbij de oriëntatie op de maatschappij uit het oog verliezen.
  • Het onderwijs is vooral een activiteit van de kinderen, d.w.z. dat kinderen worden uitgenodigd zelf actief, onderzoekend en scheppend bezig te zijn.
  • Onderwijs is een deel van het maatschappelijk gebeuren. De school moet zelf ook een samenleving zijn waarin de kinderen sociaal kunnen functioneren, waar kinderen zich ook voor anderen kunnen inzetten en waar democratische verhoudingen en gelijkwaardigheid bestaan.
  • We leren de kinderen vanuit de verschillende culturen in respect met elkaar om te gaan. De school is een afspiegeling van de multi-culturele samenleving.
  • De school is er voor de kinderen met diverse levensovertuigingen. Op school gaan we uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen.
  • We streven ernaar dat de kinderen met plezier naar school gaan om er te spelen of te leren. We proberen uit de kinderen te halen wat erin zit, daarbij rekening houdend met onderlinge verschillen.
  • Speciale aandacht is er voor de kinderen die moeite hebben met spelen en leren of die daar juist goed in zijn.
  • Om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, stimuleren wij de ouderparticipatie.