Locatie van de school

De school staat midden in de wijk Dukenburg, een nieuwbouwwijk van Nijmegen uit de jaren ‘70. De leerlingen komen uit Dukenburg, met name uit de wijken Malvert, Lankforst en Zwanenveld.

Op dit moment heeft de school een hoofdgebouw met 14 lokalen. De kleuters maken in het hoofdgebouw gebruik van een speelzaal. Voor het gymonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in de Malvert.

Er zijn op school mogelijkheden voor opvang voor/na schooltijd. Kinderdagverblijf Abeltje verzorgt deze op school. Ook zijn er contacten met de buitenschoolse opvang van het Kion "De Zevensprong" in de Weezenhof.