Schoolgrootte

In oktober 2018 gaan bijna 200 leerlingen naar de Nutsschool Lankforst. Ze zijn verdeeld over 8 groepen, waaronder 2 kleutergroepen.

De schoolbevolking is zeer gemêleerd. De sociaal-economische achtergronden van de kinderen zijn zeer divers. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan. De groep anderstaligen bedraagt ongeveer 30 % van het totaal.

In heterogene kleutergroepen werken we met thema's die aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Het accent ligt op het spelend leren.

Vanaf groep 3 zitten de kinderen in jaargroepen. In de groepen wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van elk kind.