Het team

SCHOOLJAAR 2017-2018

School management team
Directeur: Ricky van der Horst
Adjunct directeur,  ICT: Robert Sengers

leerkrachten
Groep 1-2A: Inge van Tienen, Lies van de Zilver
Groep 1-2B: Fabiënne Balout, Lies van de Zilver
Groep 3: Gaby Janssen, Suzanne van Os
Groep 4: Nicole Kroon, Monica Rademaker
Groep 5: Charlotte Dikschei,, Linda van den Berg
Groep 6: Nanine Strik, Marloes Hermsen
Groep 7A: Eline van Ooij, Linda van den Berg
Groep 7B: Eddy Oudshoorn, Robert Sengers
Groep 8: Fran Doorman, Monica Rademaker
Vakleerkracht handvaardigheid: Anne Marie Bökkerink

Intern begeleider:
Gemma de Haan

Schakelklas/ maatwerk:
Angelique van Gestel, Monica Rademaker

Onderwijs ondersteunend personeel:
Conciërge: Sherin Ramses
Administratief medewerkster: Yvonne Kersten