De Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad moet hebben, te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. Zij heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke zaken op school, zoals bijvoorbeeld het schoolplan en het formatieplan. Voor onze school bestaat de MR. uit 3 teamleden en 3 ouders.

Teamleden:

  • Marloes Hermsen (secretaris)
  • Eddy Oudshoorn (penningmeester)
  • Gemma de Haan

Oudergeleding:

  • Margot Fleuren (voorzitter)
  • Wesley Minekus
  • Jimmy Hendriks

U kunt ook contact opnemen met de MR door een mail te sturen naar mr@nutsschool.nu .