Ouderbijdrage

Aan ouders wordt gevraagd een ouderbijdrage te betalen. Het is mogelijk om deze in termijnen te voldoen. De ouderbijdrage wordt in overleg met de ouderraad besteed aan allerlei zaken zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en bijvoorbeeld excursies .

Voor de schoolreis zal een aparte rekening komen.

Als er iets niet duidelijk is, kunt u altijd vragen stellen aan de voorzitter van de ouderraad of de directeur van de school.

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 18,- per kind. In de maand oktober ontvangt u een acceptgiro om de ouderbijdrage te betalen.

Het gironummer is:
NL33INGB0002555570
Oudervereniging Nutsschool Lankforst
Lankforst 27-28; 6538 HB NIJMEGEN