Overblijven

Het is mogelijk om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven.

Het lunchpakketje moet u zelf verzorgen, graag wel voorzien van naam. Voor een kop soep, een beker melk, thee of yoghurt, speelgoed en begeleiding zorgen zeven vaste overblijfkrachten.

We werken met een strippenkaartsysteem. Per keer kost het € 1,50. Het is de bedoeling dat u vóóraf een 5- strippenkaart (voor € 7,50) of een 16-strippenkaart (voor ongeveer 1 maand overblijven voor € 24,-) of een gezinskaart voor 30 keer overblijven (voor € 45,-) koopt. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL38ABNA 0437827224 t.n.v. J. Hopman. U kunt het geld voor de strippenkaart ook in een envelop, met naam erop, afgeven op school in directiekamer. Liefst op woensdag.
Per keer worden ze afgetekend. Om verlies te voorkomen blijven de kaarten op school. Kaarten die niet vol zijn, gaan mee naar het volgende schooljaar. 
De kinderen blijven over op het leerplein. Bij redelijk weer spelen ze buiten (onder toezicht). Om het overblijven goed te laten verlopen is er een overblijfreglement Nutsschool Lankforst gemaakt. Dit reglement is op school in te zien.

Voor de overblijfkrachten is door het bestuur een W.A.-verzekering afgesloten. Heeft u meer vragen over het overblijven, dan kunt u terecht bij Anne-Marie Hopman ( 06-46293830 ) .